1. Ugrás a menühöz
  2. Ugrás a tartalomhoz
  3. Ugrás a lábléchez

Tanévzáró a Benkában

Erre a linkre kattintva az ünnepségről még több kép tekinthető meg

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek és gyümölcsötök megmaradjon. (János 15,16)”
2023. június 20-án került sor intézményünkben a tanévzáró istentiszteletre. Igazi nyári délután gyülekeztünk az iskolaudvaron, majd felsorakozva iskolánk zászlaja mögött átvonultunk az Ótemplomba. Útközben a gyerekek beszélgetéseiből kiderült, hogy sokan izgultak azon, milyen lesz a bizonyítványuk, de voltak, akik már a szünet első napjainak élményeiről számoltak be nagy lelkesedéssel. S valóban, a tanévzáró ötvözi az egész évben elvégzett munka értékelését, összegzését, ugyanakkor a pihenés, a kikapcsolódás kezdetét is jelenti a gyerekeknek.
Ez az esemény azonban a búcsúzásról is szól: a 4. évfolyamosok diákok elköszönnek az alsó tagozattól, osztályfőnökeiktől, tanítóiktól, a pár nappal ezelőtt elballagó nyolcadikosok pedig a bizonyítvány átvételével végleg elköszönnek iskolánktól.


S itt, a tanévzáró istentiszteleten szokott elbúcsúzni az egész iskolaközösség a nevelőtestület azon tagjaitól is, akik nyugdíjba vonulnak. Idén olyan nagyszerű pedagógusoktól búcsúztunk, akiknek neve, egész lénye összeforrt iskolánkkal: Igazgatónőnktől, Molnár Istvánné, Zsuzsa nénitől és Nagy Istvánné Éva nénitől.
Az istentisztelet Ribár János nyugalmazott esperes igehirdetésével kezdődött, aki a gyerekekre váró nyári szünet kapcsán kiemelte, hogy Jézus tanítása szerint is szükség van a pihenésre, mely az eredményes munka feltétele.


Ezután Molnár Istvánné, iskolánk igazgatónője köszöntötte a meghívott vendégeket, szülőket, nevelőtársakat és diákokat. A vendégek sorában üdvözölhettük Ribár János nyugalmazott esperest, Lázár Zsolt esperest, Horváth Z. Olivér iskolalelkészt, Dr. Czinkoczky Mihály felügyelő urat, Babák Mihály polgármester urat, valamint Jantos Istvánné Ilikét, az orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium első igazgatóját. A köszönet szavai illették meg őket, hiszen az egyház, a gyülekezet és a város együttes támogatásával térhetett vissza az evangélikus oktatás az iskola falai közé, Ilike néni pedig saját tapasztalatait átadva segítette önzetlenül Zsuzsa nénit az indulás első éveiben. A vendégek köszöntőikben kiemelték azt a kitartó, lelkiismeretes és odaadó munkát, amellyel Zsuzsa néni vezette iskolánkat 24 éven át, felemelve azt az ország legjobb evangélikus intézményei közé.
A köszöntőket a 4. évfolyam szolgálata követte, akik versekkel, dalokkal köszönték meg az alsó tagozaton töltött éveket, melyekbe a kivetített fotókat látva bele is pillanthattunk.
Ezt követően Igazgatónőnk visszatekintett az elmúlt tanévre, kiemelve a rengeteg programot, kirándulást és megmérettetést, melyek a diákok életét gazdagították, tudását gyarapították. Beszédében hangsúlyozta, hogy az iskola szellemiségét a tisztesség, becsületesség, megbízhatóság, felelősség, szorgalom, egymás iránti tisztelet határozza meg. Az eredményekre rátérve megtudhattuk, hogy az iskola tanulmányi átlaga 4,5, a tantárgyi kitűnők száma 167 a tantárgyi dicséretek száma 842, s 516 diák kapott igazgatói dicséretet ebben a tanévben.
A tanévzáró a negyedik évfolyamos diákok egyéni értékelésével és jutalmazásával folytatódott.
A kiváló kisdiák címet idén három tanuló nyerte el: Csilik Natasa, Csilik Szofi és Pozderka Zsófia Blanka. A kiváló tanulmányi eredmények és versenyek mellett Natasa elsősorban a sportban, Szofi a művészetekben nyújtott kimagasló eredményeket, Zsófi pedig amellett, hogy a legtöbb versenyen részt vevő tanuló, a néptáncban és az iskolai színjátszó csoportban is kiválóan szerepelt. Ezután a nevelőtestületi dicséretben részesülő tanulókat hívták az oltár elé: Klimaj Dorka Kata, Madács Blanka, Osztroluczki Luca, Varga Zselyke, Gazsó Mátyás, Harmati Milán, Maurál Noel és Rácz Botond vehették át az ezért járó jutalmat, majd a négy éven át kitűnő tanulók lettek az oltár elé szólítva.
Az iskolavezetés a 4. évfolyam osztályfőnökeinek, Kohutné Trabach Gyöngyinek és Lestyán Györgynének, valamint tanítótársaiknak, Nagy Istvánnénak és Varga-Molnár Gabriellának megköszönve áldozatos munkájukat ajándékkönyvet nyújtott át.


A Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjra idén hat tanuló is érdemes volt, akik kimagasló sportteljesítményük mellett a tanulásban is élen járnak: Velencei Boldizsár, Csengődi Péter Keve, Szalai Anita, Horváth Dominik, Neumann Kristóf és Müller Márton. Az év tanulója címet idén Litauszky Nikolett nyerte el. A művészeti alapiskola tanulói közül a Kiváló néptáncos diák díjat Szűcs Lili, Molnár Maja és Nagy Márk vehették át. Ezután következett a kitűnő tanulók jutalmazása, akik az oklevél mellé jutalomkönyvet is kaptak kiváló teljesítményükért.
Igazgatónőnk, Zsuzsa néni korán felismerte a nyelvoktatás jelentőségét, s 9 éve elindította iskolánkban az angol két tanítási nyelvű képzést. Ennek eredményeképp idén 16 tanuló tette le sikeresen a B2 -es nyelvvizsgát. A nyolcadikosok a ballagáson vehették át a jutalmat, a négy hetedikes tanuló, Lohr Lili, Korompai Kamilla Strobbel Hanna és Bagócsi Áron pedig most az évzárón. Őket követték az Origo Junior nyelvvizsgát megszerző tanulóink, angol nyelvből Osztroluczky Luca, Horváth Janka, Szűcs Lili és Nádudvari Patrícia, német nyelvből Gerhát Lilla vette át a bizonyítványt.


Iskolánk másik kiemelt területe a Sakkpalota program, így minden évben díjazzuk a legkiválóbb sakkozóinkat is. Az év sakkozója díjat ez alkalommal az alsó tagozaton Farkas Zalán, a felső tagozaton Szalai Anita vehette át.


Tanulóink évek óta szerepelnek a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján. Idén ketten is 3. helyezést értek el ezen az országos megmérettetésen: Litauszky Nikolett a természettudomány, Gáspár Lili a történelem területén végezte kutatómunkáját.


A mezőtúri Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola által rendezett Big Brain területi angol versenyen is kiválóan szerepeltek alsós és felsős tanulóink egyaránt. Külön öröm volt számunkra, hogy a verseny helyezettjei a mezőtúri iskola idegen nyelvi lektorától, Fasola Adeolától vehették át az oklevelet és a könyvjutalmat.
További díjazásban részesültek iskolánk tehetségműhelyeinek -Benkaláka, Luther színjátszó műhely-, énekkar –, valamint a néptánc tanszak tanulói és pedagógusai is, valamint a Szarvasi Diáksport Tanács által kiválasztott legjobb sportolók. Oklevelet kapott az a 25 tanuló, aki szavalatával részt vett a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány „Versben a hazaszeretet” című online szavalóversenyen, s könyvjutalomban részesült az a hat olvasást kedvelő tanuló, aki az iskolánk által szervezett Olvasáskihívás versenyt hiánytalanul teljesítette.
Intézményünk csatlakozott a „Millió lépés az iskoládért” programhoz, 452 fő regisztrálta a napi mozgástevékenységét, aminek eredményeképpen 45,5-szer teljesítettük virtuálisan a Kék kör útvonal hosszát. A legtöbb lépést az 1.a osztály tette meg, ők jutalomban részesültek.
Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának díját Rácz Botond 4. osztályos tanuló vehette át, aki szorgalmával, tanulmányi és a sportban elért eredményével is példát mutat az intézmény roma tanulói előtt.


Az év értékelése és a tanulók díjazása után a búcsú percei következtek. Iskolánk igazgatóhelyettese, Molnár Eteléné is köszönetét fejezte ki az intézmény dolgozói és tanulói nevében Molnár Istvánné Zsuzsa néninek, aki közel két és fél évtizeden át céltudatosan és odaadóan irányította iskolánkat, mindvégig szem előtt tartva a gyermekek szellemi és érzelmi fejlődését, a keresztény értékek átadását. Ezt követően az iskola és az óvodák dolgozói több nyugdíjas kollégával kiegészülve egy -egy idézettel, gondolattal személyesen is megköszönték az évek során nyújtott útmutatást és támogatást. Majd felcsendült a diákistentiszteletek egyik kedvenc dala, az Óceán, melynek éneklése során mindenki átérezhette a benkás közösség erejét.
Ezután Nagy Istvánné Éva néni állt az oltár elé, akinek pályafutása intézményünk elődiskolájában, az 1. Számú Általános Iskolában indult 48 évvel ezelőtt, s azóta tanította szeretettel, türelemmel a rábízott gyermekeket. Mindamellett szakértelmével, tapasztalatával kollégáit is segítette. Köszönjük neki is ezt az évtizedeken átívelő szolgálatot!
Az iskolában végzett munka nem lehetne ilyen eredményes és hatékony a szülők támogatása, együttműködése nélkül, ezért köszönettel tartozunk nekik. A szokásokhoz híven az évzáró alkalmával azokat szülőket hívta Igazgatónőnk az oltár elé, akik gyermekeik osztályközösségét, vagy akár az egész iskolai közösséget aktívan segítetté az alsó tagozatos évek alatt.
A búcsúzók sorát Bődi Etelka SZMK vezető zárta, aki a szülők nevében megköszönte Zsuzsa néninek azt az áldozatos szeretettel végzett nevelői, oktatói munkát, amellyel körülvette a gyermekeket, és követendő példát állított a pedagógusoknak is.
Az istentisztelet Horváth Z. Olivér záróimádságával és az áldással ért véget, ezután minden diák az osztálytermébe visszatérve vehette át osztályfőnökétől az év során végzett munkáját értékelő bizonyítványt.


A tanév igéjére visszautalva azt hiszem elmondhatjuk, hogy nagyon sok gyümölcs termett a tanév során, úgy, ahogy az iskola elmúlt 24 tanévében is, mindannyiunk feladata, hogy ezek a gyümölcsök megmaradjanak, s a jövőben is teremjenek.
Mindenkinek pihentető, élményekben gazdag, örömteli nyarat kívánunk!


Weinperné Kiszely Nóra 

Napi ige

Tisztaszoftver letöltés - ingyenes Windows, Office licence

Tehetséggondozás

További hasznos oldalak: 

Tehetségkönyvtár

E-learning tananyagok

Intézményünk elérhetőségei

Telefonszámok

Felső tagozat (Kossuth u. 7): 
06-66-312-325 (tel/fax)
Alsó tagozat (Kossuth u. 17): 
06-66-311-167
Bacsó utcai óvoda:  
06-20-620-1989
Damjanich utcai óvoda: 
06-20-824-6689
Zöldpázsiti óvoda:
06-20-522-5441

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megbízatások

Intézményvezető: Molnár Eteléné

Igazgatóhelyettesek: Csernusné Samu Edit, Egriné Tusjak Otília

Intézményünkben négy munkaközösség működik:

Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség vezető: Farkas-Gergely Arnold Zoltán

Felsős munkaközösség
Munkaközösség vezető: Fekete-Rekényi János

Tehetséggondozó munkaközösség
Munkaközösség vezető: Gazsóné Gugolya Beáta

Nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető: Baginé Lőrincz Erika

Adatvédelmi felelős: Fabóné Kordoványi Enikő
Telefonszám: 06-66-312-325

 

Elektronikus napló elérése

Hirdetmények

Az 1-es szám is jelenthet komoly értéket az iskolában. Kérjük támogassa iskolánkat az adója egy százalékával. Köszönjük!

„Gyermekünkért, Jövőnkért” Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 7.

Számlaszám: 11733058-20017280

Adószám:       18372843-104

Egyházunk technikai száma:  0035

Benka-Téka