1. Ugrás a menühöz
  2. Ugrás a tartalomhoz
  3. Ugrás a lábléchez

Jó gyakorlatok az óvodában

 

„Ügyeskedő”

„Jó gyakorlatunk” a tehetséggondozás részeként működik az óvodában. Az óvodai vizuális nevelés feladata, hogy a gyermekek ismerjék meg a különböző tevékenységekben használt anyagok, és eszközök tulajdonságait, és a velük való bánásmódot. Igyekszünk minél több kézműves technikával megismertetni őket. Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, a népi díszítőművészetekben használt jellegzetes formák, népi motívumok megismerését. Jó látni, hogy az alkotás minden pillanatában benne van a sikerélmény, a felfedezés öröme, a gyerekek őszinte érdeklődése, az „AH” és „AHA” élmény átélése. A gyermekek természetes kíváncsisága, nyitottsága az új dolgok iránt életkori sajátosság. Az alkotás létrehozása megköveteli a kitartást, a figyelmet, a koncentrációt.

„A legdrágább kincs”

 Elcsépeltnek tűnhet, hogy a legdrágább kincsünk a gyermek. Mit adhatunk át értékként nekik? Napjainkban a hagyományőrzés fontosságára és szerepére az óvodai életben átélt élmények közvetítésével mutathatunk utat a gyermekeknek. A régi hagyományok megszerettetésével, megismertetésével átörökíthetjük a rég elfeledett ősi kézműves mesterségeket, elődeink népszokásait. Ünnepeink, hagyományaink „újraélésével” eljátszásával azt szeretnénk elérni, hogy a gyermekek érezzék meg, éljék át azt, hogy annak a világnak, amelybe születtek, múltja és jövője van. A magyar nép néphagyományaiban annyi derűs, jókedvű csalafintaság van, amivel érdemes megismertetni a gyermekeket. A közös játék hatalmas sodró ereje magával ragadja az egész gyermekcsoportot.

 A kézműves tevékenységek gyakorlása közben, az egyszerűbb népszokások megismerése és eljátszása során, olyan készségeket és jártasságokat szereznek a gyermekek, amelyek alkalmassá teszik őket a későbbiekben az iskolai életmód elfogadására.

A gyermekek a koruknak megfelelő szinten, életkori sajátosságaihoz igazítva, észrevétlenül ismerik meg a naptári év jeles napjait, az évről- évre visszatérő jelképekkel, élményszerű, örömteli cselekvésekkel együtt. Ezek az élmények hagyományaink tiszteletére, a közösségi érzés erősítésére, egymás megbecsülésére, szeretetére, elfogadására nevelik gyermekeinket.

Óvodánk nevelőtestülete mindig nagy gondot fordított a hagyományápolásra, mely az óvodai programunkban is kiemelt terület. Nézeteink szerint „nem lehet elég korán” elkezdeni a kézműves mesterségek megismertetést a gyermekekkel. Az óvoda akkreditált tehetségpont óvodaként működik. A beindított kézműves műhelynek töretlen sikere van.

A hagyomány drága kincs. Őrizzük és védjük ezt a kincset!

Motivációs levél

 


„Izgő-mozgó”

„Jó gyakorlatunk”, egy olyan módszertani ajánlás, amely mozgásszegény világunkban egy lehetőséget kínál az óvodás gyermekek mozgásszükségletének optimális biztosítására, speciális módon.

Óvodánkban a mozgást kedvelők számára plusz lehetőséget adunk érdekes tevékenységekre, melyek más nevelési területekre is komplex módon hatnak.

Azon túl, hogy fejlesztjük és próbára tesszük a gyermekek erejét, ügyességét, állóképességét, hajlékonyságát, robbanékonyságát és más testi képességeket, nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi, akarati, értelmi képességek fejlesztésére, valamint az esztétikai fogékonyság és az erkölcsi tulajdonságok alakítására.

Speciális eljárásokkal, módszerekkel és eszközökkel a szociális érzékenység /együttérzés, figyelmesség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, igazságosság, tapintat, segítés, udvariasság, őszinteség, elfogadás/ fokozását segítjük elő.

Programcsomagot kínálunk, melybe főleg testnevelési játékokat, illetve mozgásos játékokat terveztünk, melyek az óvodai testnevelés didaktikai és nevelési feladatainak megvalósítását szolgálják. Elsősorban a főgyakorlatok, illetve meghatározó elemeik számára biztosítanak további gyakorlási lehetőséget, változott körülmények között, változatos módon. A változtatás megnyilvánulhat: másféle végrehajtásban, ismert gyakorlatok egymás utáni kapcsolásával, hosszabb ideig tartó erőkifejtést biztosító végrehajtásban, gyakorlatok másféle szervezésében, más eszközökkel történő végrehajtásban.

Programcsomagunk egyik sajátossága, hogy az általunk tervezett játékokat aszerint osztottuk el, hogy az adott játék, mely nevelési terület fejlesztésére szolgál meghatározó módon, a testi nevelésen túl.

Öt csoportba soroltuk a tevékenységeket: zenei, vizuális, irodalmi, környezeti és matematikai nevelést szolgáló mozgásos játékok.

Változatos módszerek és újszerű eszközök alkalmazásával elérjük, hogy a plusz tevékenységekben résztvevő gyermekek fizikai teljesítőképessége úgy fejlődik, hogy közben matematikai, környezeti, ismereteket szereznek, formálódik zenei, irodalmi és vizuális érzékük.

Az általunk tervezett játékok alkalmasak a mozgás megszerettetésére, de a mozgásos tehetség felfedezésére és gondozására is. Elérjük, hogy ne csak az alapkövetelmény, hanem az átlagnál magasabb szintű teljesítmény is megvalósulhasson.

A játékok rendszerezésének egyedisége, megkönnyíti a tervezést, így minden gyermeknek egyéni érdeklődése és haladási üteme szerint folyik a fejlesztés.

A tizenhárom tevékenység közül egy-egy kiválasztott terület gyakorlati példáinak bemutatására vállalkozunk. Természetesen átadásra kerül az írott anyag az érdeklődők számára, mely a többi tevékenység tervezetét tartalmazza.

Motivációs levél

 

 

 

Napi ige

Tisztaszoftver letöltés - ingyenes Windows, Office licence

Tehetséggondozás

További hasznos oldalak: 

Tehetségkönyvtár

E-learning tananyagok

Intézményünk elérhetőségei

Telefonszámok

Felső tagozat (Kossuth u. 7): 
06-66-312-325 (tel/fax)
Alsó tagozat (Kossuth u. 17): 
06-66-311-167
Bacsó utcai óvoda:  
06-20-620-1989
Damjanich utcai óvoda: 
06-20-824-6689
Zöldpázsiti óvoda:
06-20-522-5441

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megbízatások

Intézményvezető: Molnár Eteléné

Igazgatóhelyettesek: Csernusné Samu Edit, Egriné Tusjak Otília

Intézményünkben négy munkaközösség működik:

Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség vezető: Farkas-Gergely Arnold Zoltán

Felsős munkaközösség
Munkaközösség vezető: Fekete-Rekényi János

Tehetséggondozó munkaközösség
Munkaközösség vezető: Gazsóné Gugolya Beáta

Nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető: Baginé Lőrincz Erika

Adatvédelmi felelős: Fabóné Kordoványi Enikő
Telefonszám: 06-66-312-325

 

Elektronikus napló elérése

Hirdetmények

Az 1-es szám is jelenthet komoly értéket az iskolában. Kérjük támogassa iskolánkat az adója egy százalékával. Köszönjük!

„Gyermekünkért, Jövőnkért” Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 7.

Számlaszám: 11733058-20017280

Adószám:       18372843-104

Egyházunk technikai száma:  0035

Benka-Téka