1. Ugrás a menühöz
  2. Ugrás a tartalomhoz
  3. Ugrás a lábléchez

A nevelőtestületünk és a diákközösségünk nevében sok szeretettel gratulálunk a díjazottjainknak! Büszkék vagyunk rájuk!

Lázár Zsolt esperes - Szarvas Városért kitüntetés
Horti György – Pedagógiai Díj
Pozderka Nándor, Tóth-Rigler Emma - Szarvas Város Ifjú Tehetsége kitüntetés


Lázár Zsolt esperes - Szarvas Városért kitüntetés

Szakmai életút

1998-ban érkezett Szarvasra, azóta látja el az ótemplomi gyülekezet szolgálatát. 1998–99-ig szigorló teológusként, 1999–2000-ig segédlelkészként, 2000-től parókus lelkészként, 2012-től pedig esperesként szolgálja közösségét. Minden tevékenysége, munkássága a szarvasi embereket szolgálja.

Nemcsak megőrizte a rábízott kincset, de gazdagította, és tovább is adja azt.
2002-től kezdődően az Ótemplomi Szeretetszolgálat igazgatója. A feladatait teljes odaadással látja el.

Szerteágazó tevékenységét fáradhatatlanul, másoknak is erőt adva végzi. Az eredmények megmutatkoznak mennyiségi és minőségi fejlődésben is. Az intézmény évről évre bővül, fejlődik. Kislétszámú szeretetotthonból mára már egy többszáz férőhelyes intézményhálózatot épített ki, beruházásokkal, pályázatokkal érte el azt az eredményt, ami a szarvasi idős, rászorult emberek gondozását biztosítja, életminőségét javítja.

Észreveszi, ha valaki segítségre szorul, szociális érzékenysége páratlan. Mindent megtesz azért, hogy a nehezebb körülmények között élők se nélkülözzenek. Az idősek mellett a hajléktalanoknak, a szenvedélybetegeknek is támogatást nyújt. 12 éve szervezi a vasárnapi ételosztást, melyben minden rászorult melegételt kap, alkalmanként 800 adagot kiosztva. Mindezt örömmel, lelkesedéssel teszi. 2003-tól a Habitat for Humanity szarvasi szervezetének alapítója, sok család lakhatását oldotta meg.

Támogat minden olyan jó kezdeményezést, ami a város előre haladását, jó hírnevének, történelmének megőrzését szolgálja. Érdemei kimagaslók az országban, és azon kívüli katasztrófahelyzetekben való segítségnyújtásban. A vörösiszapkatasztrófa esetén, a fennálló ukrán-orosz háborús helyzetben adománygyűjtést szervezett, megmozgatva a városunk jószándékú lakosságát.

A városunkban élőkkel és az elszármazottakkal az általa szervezett és közkedvelt Angyali reggelek programon keresztül is szoros kapcsolatot ápol, lelki feltöltődést biztosítva ezzel minden „lelki zarándoklaton” résztvevőnek.
Az oktatás területén is fáradhatatlanul dolgozik. Ő nevéhez is fűződik Szarvason az evangélikus oktatás elindítása, valamint sokat tett azért is, hogy Szarvas városban megkezdje munkáját a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium. 2000-től a Benka Gyula Ev. Ált Iskola és Óvoda igazgatótanácsának elnökhelyettese, 2019-től elnöke. 2018-tól Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatótanácsának elnöki feladatai látja el.

Elismert személyiség, nemcsak az evangélikus közösség körében, hanem a város vezetői is nagyban támaszkodtak rá, tagja volt négy cikluson keresztül Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a helyi Szociális Bizottság elnökeként.

Kitüntetései:
Arany Kalapács díj,

2006; az Év Embere Békés megyében,

2007; Tessedik-díj, Év lelkésze 


Horti György – Pedagógiai Díj

SZAKMAI ÉLETÚT

1980-ban kapta tanári diplomáját a szegedi Tanárképző Főiskola testnevelés-földrajz szakán.
A főiskola elvégzése után Szegeden tanított két évig, majd Szarvasra költözött feleségével, és a Szlovák Általános Iskola pedagógusa lett.

2022. februárjában 40 év szolgálati viszony után vonult nyugállományba a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolából. A munkában eltöltött évtizedei alatt gyermekek százainak testi-lelki egészségét szem előtt tartva vett részt elkötelezetten a nevelő-oktató tevékenységben.

A tantestület tapasztalt, meghatározó egyénisége volt. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a közösségért érzett felelősség, és a tehetséges tanulókkal való foglalkozásban elért eredményesség. A mindig vidám, pozitív, nyitott, „csupa szív” személyiségjegyeinek köszönhetően nem csupán a gyermekek rajongták körbe, hanem a kollégák, városi sportvezetők is szívesen fogadták társaságát és megbízható munkáját a Városi Diáksport Tanácsban is.
Az évek során nagyon sok tanítványával megszerettette a mozgást, mindig hangsúlyozva az egészséges életmód fontosságát. Személyes példájával, motiválva közösséget formált. A gyerekeket szülőkkel együttműködve buzdította egyre jobb teljesítményre. Kapcsolatot tartott az egyesületekkel, értő szemmel ápolta a tehetségeket. Eredményességét több sportágban jó helyezések fémjelzik.

Szívügye a labdarúgás oktatása. Diákolimpián több alkalommal sikeresen szerepeltek csapatai. Diákjait a sportszerűségre nevelte, hitvallása Ernest Hemingway gondolatával megegyezik: A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”
Életpályáját a színesség, a sokrétűség, dinamizmus jellemezte. Igazi „sokoldalú testnevelő”. A labdarúgás mellett a birkózás volt meghatározó sportág életében, ahol edzőként segítette megalakulásakor a Szarvasi Birkózó Egyesületet. Munkáját lelkiismeretesen végezte a mezei futóversenyek, atlétikaversenyek alkalmával, kézilabda diákolimpián is támogatta tanítványait, és a kosárlabda sportot is megszerette sok diákjával.

A tanulók szabadidejének színvonalas eltöltésében is évtizedek óta vállalt szerepet a diákok nyári táboroztatásával, sportágválasztó programok lebonyolításával.

A város sportéletébe szakkommentátorként is becsatlakozott. Labdarúgó és kézilabda meccsek közvetítésével vitte a szarvasi otthonokba a sport szeretetét.

Az intézmény vezetősége elismeri színvonalas oktató-nevelő munkáját, az intézmény nevelőtestületének tagjai egyöntetűen javasolják Horti György felterjesztését a „Pedagógiai díj” kitüntetésre.


Pozderka Nándor - Szarvas Város Ifjú Tehetsége kitüntetés

Nándor magatartása és szorgalma nyolc éven át példamutató, tanulmányi eredménye kitűnő, tantárgyi dicséreteinek száma minden évben kiemelkedő. Kiváló tanulmányi eredménye mellett rendszeresen részt vett tanulmányi versenyeken. Tehetsége szerteágazó. Arany fokozatú elismerő oklevéllel díjazták matematika, angol, környezetismeret tantárgyból alsó tagozatos korától kezdve.

Humán tantárgyak közül a történelem iránti érdeklődését és tudását számos versenyen bizonyította. Az általános iskolások legrangosabb versenyén, a Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján 5. osztályos kora óta indult és ért el kimagasló eredményt. Ennek elismeréseként 2022. 05. 20-án az „ALTERNATIVITÁS – JELEN, MÚLT, JÖVŐ” II. ZSOLNAI JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIÁRA felkérték előadónak. Témája: Magyar revíziós sikerek Trianon után (Felkészítő pedagógus: Dr. Valastyán Balázs).

Idegen nyelv iránti szeretete a két tanítási nyelvű általános iskolák versmondó versenyén elért I. helyezésben és a középfokú komplex nyelvvizsgabizonyítvány megszerzésében is megmutatkozott.

Kiemelkedő tanulmányi eredményei:

2019. KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA 3. hely
(5-6. osztályos korosztály)

BOLYAI ANYANYELVI CSAPATVERSENYEN megyei 6. helyezés
2020. ORSZÁGOS HONISMERETI LEVELEZŐ VERSENY
(5-6. osztályos korosztály) 1. helyezett

2021. KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA 2. hely
(7-8. osztályos korosztály)

KOSSUTH SZÖVETSÉG által meghirdetett „Fel, fel vitézek a csatára” című pályázatán – Arany Oklevél

2022. KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA – (7-8. osztályos korosztály) 2. hely

KOSSUTH SZÖVETSÉG által meghirdetett „A múlt megbecsülésén épül a jelen” című pályázatán – Arany Oklevél 


Tóth-Rigler Emma - Szarvas Város Ifjú Tehetsége kitüntetés

Emma magatartása és szorgalma nyolc éven át példamutató, tanulmányi eredménye kitűnő, több tantárgyi dicsérettel is rendelkezik. Tehetsége határozott személyiséggel párosul. Valamennyi diáktársa felnéz rá, tudását elismerik. Igazi közösségi ember, kiváló szervezőképességgel rendelkezik. Az iskola és az osztály életében, programjaiban aktív szervezőként, közreműködőként vett részt.

Négy éven keresztül bekapcsolódott az iskolai diákönkormányzati munkába, mint osztályának választott képviselője. Nyitottságát és sokirányú érdeklődését bizonyítja, hogy számos iskolán kívüli tevékenységben is remekel. Aktív segítője volt több városi tábor kézműves foglalkozásainak. Kitűnő tanulmányi munkája mellett a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola képzőművészet tanszakon és az úszó sport területén is kiemelkedően teljesít.

Tanulmányi és sporteredményei:

Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által - meghirdetett rajzversenyen „Klímabarát közlekedés mindenkiért” 1. hely

„ A természet értékei” – MOL rajzpályázat 1. hely

Bonduelle rajzpályázat 2. hely

Országos Hittanverseny 1. hely

Regionális „Zöld Szarvas” versenyen 2. hely

Bókay Árpád Biológia Verseny 3. hely

Túzok Vándorkupa 2021 és 2022 1. hely

Őszirózsa Természetvédelmi Vetélkedő 1. hely

Országos Civilizáció Verseny 5. hely

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 3. hely, 4. hely

Országos Úszó Diákolimpia 4x50 m gyorsváltó 8. hely 


 

Napi ige

Tisztaszoftver letöltés - ingyenes Windows, Office licence

Tehetséggondozás

További hasznos oldalak: 

Tehetségkönyvtár

E-learning tananyagok

Intézményünk elérhetőségei

Telefonszámok

Felső tagozat (Kossuth u. 7): 
06-66-312-325 (tel/fax)
Alsó tagozat (Kossuth u. 17): 
06-66-311-167
Bacsó utcai óvoda:  
06-20-620-1989
Damjanich utcai óvoda: 
06-20-824-6689
Zöldpázsiti óvoda:
06-20-522-5441

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megbízatások

Intézményvezető: Molnár Eteléné

Igazgatóhelyettesek: Csernusné Samu Edit, Egriné Tusjak Otília

Intézményünkben négy munkaközösség működik:

Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség vezető: Farkas-Gergely Arnold Zoltán

Felsős munkaközösség
Munkaközösség vezető: Fekete-Rekényi János

Tehetséggondozó munkaközösség
Munkaközösség vezető: Gazsóné Gugolya Beáta

Nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető: Baginé Lőrincz Erika

Adatvédelmi felelős: Fabóné Kordoványi Enikő
Telefonszám: 06-66-312-325

 

Elektronikus napló elérése

Hirdetmények

Az 1-es szám is jelenthet komoly értéket az iskolában. Kérjük támogassa iskolánkat az adója egy százalékával. Köszönjük!

„Gyermekünkért, Jövőnkért” Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 7.

Számlaszám: 11733058-20017280

Adószám:       18372843-104

Egyházunk technikai száma:  0035

Benka-Téka