1. Ugrás a menühöz
  2. Ugrás a tartalomhoz
  3. Ugrás a lábléchez

Újra rendhagyó ballagás a Benkában

„Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sámuel 7,12)

Ami a múlt évben még rendhagyónak számított, az most, a pandémia második hulláma után már kellő tapasztalat birtokában megszervezett iskolai ünnepély volt, olyan elmaradhatatlan kellékekkel, mint a maszk, a digitális búcsú videó és a létszámkorlátozás. Hálásak lehetünk azonban, hiszen egyházi iskolaként mindig nyitva áll előttünk templomunk, az Ótemplom, így a szokott módon vártak lelkészeink, a tantestület pedig igyekezett meghitté tenni a közösség, a találkozás örömét. Az ünnepi istentisztelet szolgálatát Lázár Zsolt esperes úr és Horváth Z. Olivér iskolalelkész végezte, majd az igehirdetést követően Dr. Czinkoczky Mihály egyházközségi felügyelő úr Ady Endre szavaival búcsúzott, s köszönte meg diákságunk tanulmányi versenyeken nyújtott kiváló eredményeit. Babák Mihály polgármester úr búcsú gondolataiban kiemelte a család nélkülözhetetlen támogatását, s a gratuláló szavak mellett megerősítette a végzősöket abban, hogy Szarvas visszavárja őket! A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége és az oktatási, nevelési osztály vezetője és munkatársai levélben köszöntötték a ballagó diákokat, Isten áldását kérve életükre Ézsaiás próféta szavait átadva: „Az igaz ember ösvénye egyenes, Istenem te egyengeted az igaz ember útját.”(Ézsaiás 26,7) Molnár Istvánné igazgatóasszony köszöntő gondolataiban felidézte az eltelt nyolc év mindennapjait, az ünnepeket, örömöket, sikereket, az együtt töltött istentiszteleteket, melyek gazdagították a ballagó diákokat. Iskolánk betöltötte teljes hivatását, sikerült átadni a tudományok, a tananyag elsajátítása mellett a naponta kapott útmutatást az Isten rendje szerinti életre, a földi élet tisztaságára, rendezettségére. A 8.b osztályos diákokkal együtt hamarosan elköszön iskolánktól Juhászné Kurucz Edit is, aki az iskola alapítása óta az intézmény matematika, fizika, informatika szakos tanára. Tehetséggondozó munkáját nagy elhivatottsággal végezte, hiszen a hosszú évek alatt eredményesen készítette fel tanítványait a különböző matematika és fizika versenyekre, akik közül többen mára már mérnökök, matematikusok, informatikusok, a BME és az ELTE hallgatói, vagy neves gimnáziumok matematika tagozatán tanuló tehetségek. Büszkék vagyunk a 40 év alatt pedagógus szolgálatban elért eredményeire! Diákjainkat ajándékok várták a padokban, hiszen Varga Gyöngyi áldáskönyvén túl, a jubileumi Benka évkönyvet is elsőként kapták meg. Mindkét osztály megható műsorral búcsúzott az iskolától, majd az osztályok nevében Győri Dorina, Kiss Ákos és Fazekas Anna köszönte meg a tantestület és a szülői közösség munkáját, azt a szeretetet, amely mindig biztonságot adott számukra, számítva arra, hogy a támogatást nem kell nélkülözniük a középiskolás évek alatt sem! Hetedikeseink közül Kiss Tünde, Kepenyes-Darida Zoé, Tóth-Riegler Emma búcsúzott, mindannyian abban bízva, hasonló sikereket érnek majd el ők is, nyomába erednek a példaképeknek. A szülők közül Madácsné Bartalus Gyöngyi és Bátori Anna köszönte meg a közös munkát az iskola tanáraival, a kapott tudást, az erkölcsi útmutatást, s azt, hogy a pandémiás helyzetben is sikerült embernek lenni, embernek maradni. Iskolánk végzősei közül Benka-díjat vehetett át Müller Péter és Teremi Samu. A legrangosabb díjat kiérdemlő diákok nyolc éven át nemcsak kitűnő bizonyítványukkal, hanem kiemelkedő országos tanulmányi versenyeredményeikkel, sportsikereikkel is bizonyították szerteágazó tehetségüket. Nevelőtestületünk „Diák példakép” címmel jutalmazta Fazekas Annát és Fazekas Bencét, akik kitűnő tanulmányi eredményükkel, tanulmányi és sportversenyeken elért sikereikkel, aktív közösségi tevékenységükkel vívták ki társaik és tanáraik elismerését. Nevelőtestületi dicséretben részesült példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, versenyeken nyújtott teljesítményéért Győri Dorina, Bagócsi Jázmin, Janowszky Gréta és Nagy Réka. Polgármesteri-díjat vehetett át Kiss Ákos és Pozderka Zsombor, akik tanulmányi és spoteredményeiken túl több területen is bizonyították tehetségüket. Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2020 díjat kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától Szántosi Dávid az asztalitenisz sportágban elért eredményeiért. Esperesi-díjban részesült Kollár Nikoletta, aki a Luther színjátszó tehetséggondozó műhely tagjaiként szolgálatával évről évre részese volt az egyházi alkalmaknak. Legjobb roma tanuló díjat adományozott a Roma Önkormányzat Nagy Mercédesznek, aki szorgalmáért állhatott példaként társai előtt. Kiemelt jutalomban részesült kitűnő tanulmányi eredményéért Jónás Janka, Máté Dávid, Megyeri Attila és Nyéki Tamara. Kiváló diákjaink méltatása után hálás szívvel mondtunk köszönetet a szülőknek, akik sokat tettek iskolai közösségünkért, nyolc éven át segítették az osztályok mindennapjait. Közülük a mai napon Fazekas Péter, Fazekas Péterné, Lukácsné Szín Mónika, Madácsné Bartalus Györgyi, Müllerné Elek Annamária, Reile Andrea, Dubovecz Edina, Bagócsi Szilárd, Bátori Andrea , Csomor Éva, Fabóné Kordoványi Enikő, Szloszjár Edit, Horváthné Tóth Tünde, Horváth Gábor, Janowszky Adrienn, Janowszky Zsolt, Kissné Hrivnák Ágnes vehetettek át virágot. Tantestületünk egy közös dallal, igazgatóasszonyunk pedig egy magyar népi imádsággal bocsátotta útjára a ballagó diákokat. Adja az Úr, hogy életed minden napja neked nevezetes és drága legyen, adjon kedvet, bátorságot és erőt, hogy naponként valami hasznosat s jót cselekedhess, hogy ne vesszen el örökségedből egyetlen nap sem!

Hovorkáné Hegedűs Hajnalka pedagógus

Napi ige

Tisztaszoftver letöltés - ingyenes Windows, Office licence

Tehetséggondozás

További hasznos oldalak: 

Tehetségkönyvtár

E-learning tananyagok

Intézményünk elérhetőségei

Telefonszámok

Felső tagozat (Kossuth u. 7): 
06-66-312-325 (tel/fax)
Alsó tagozat (Kossuth u. 17): 
06-66-311-167
Bacsó utcai óvoda:  
06-20-620-1989
Damjanich utcai óvoda: 
06-20-824-6689
Zöldpázsiti óvoda:
06-20-522-5441

E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Megbízatások

Intézményvezető: Molnár Eteléné

Igazgatóhelyettesek: Csernusné Samu Edit, Egriné Tusjak Otília

Intézményünkben négy munkaközösség működik:

Alsó tagozatos munkaközösség
Munkaközösség vezető: Farkas-Gergely Arnold Zoltán

Felsős munkaközösség
Munkaközösség vezető: Fekete-Rekényi János

Tehetséggondozó munkaközösség
Munkaközösség vezető: Gazsóné Gugolya Beáta

Nyelvi munkaközösség
Munkaközösség vezető: Baginé Lőrincz Erika

Adatvédelmi felelős: Fabóné Kordoványi Enikő
Telefonszám: 06-66-312-325

 

Elektronikus napló elérése

Hirdetmények

Az 1-es szám is jelenthet komoly értéket az iskolában. Kérjük támogassa iskolánkat az adója egy százalékával. Köszönjük!

„Gyermekünkért, Jövőnkért” Alapítvány

5540 Szarvas, Kossuth L. u. 7.

Számlaszám: 11733058-20017280

Adószám:       18372843-104

Egyházunk technikai száma:  0035

Benka-Téka